Skip Navigation
 

Offerte

Duidelijke afspraken in een complete offerte

Het is wel zo prettig om vr de uitvoering van de werkzaamheden te weten waar u aan toe bent. Vandaar dat wij, als u dit wenst, schriftelijk een vrijblijvende offerte uitbrengen. Over de prijs worden heldere afspraken gemaakt, waarbij er verschillende mogelijkheden zijn:

  • een vaste prijs. In de offerte staat een precieze opsomming van de te verrichten werkzaamheden (met de te volgen behandeling, belangrijk!) en een hieraan gekoppelde prijs. Meer-/ minderwerk met een nieuwe berekening is natuurlijk altijd nog mogelijk
  • werken op regiebasis. Het aantal uren en de hoeveelheid te gebruiken materiaal is nog niet in te schatten. Wel maken wij duidelijke afspraken over het te hanteren uurtarief. Bij de eindafrekening krijgt u een totaaloverzicht van alle gemaakte kosten. Bij grotere werken kan er afgesproken worden dat er termijnnota's gestuurd worden

Let op: indien u een offerte nodig hebt voor de verzekering, zijn wij natuurlijk graag bereid hiervoor een offerte te maken. Door het gedrag van sommige "klanten" echter zijn wij helaas genoodzaakt hiervoor een bedrag in rekening te brengen van 75,00 - 100,00 (afhankelijk van het schadebedrag). Indien wij de werkzaamheden vervolgens voor u mogen verzorgen, ontvangt u een creditnota over dit bedrag.

 
 
« ga terug|print